/Files/susta-banner.jpg

Sürdürülebilirlik Çizgimiz

Sürdürülebilirlik kavramı sadece çevrenin korunması değildir. Bizim için sürdürülebilirlik, doğal kaynakların ve çevrenin korunmasını, insanların haklarının ve işçilerin sağlıklı ve adil şartlar altında çalışmasını içermektedir. Ayrıca, bu kavram, Merko Grob'un uzun vadeli başarısını ve müşterilerin beklentilerine uygun ürünler sunmasını da kapsamaktadır.

Sürdürülebilirlik konusunda birçok faktör bulunmaktadır. Bunlar arasında doğal kaynakların verimli kullanımı, atıkların azaltılması ve geri dönüştürülmesi, enerji tasarrufu, çevre dostu üretim yöntemleri, işçilerin sağlıklı ve adil şartlar altında çalışması, etik değerlere uygun üretim ve müşterilerin beklentilerine uygun ürünler sunmak bulunmaktadır. Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması için, çevre dostu üretim yöntemlerini benimsemesi ve uygulaması, enerji tasarrufu yapması, atıkların azaltılması ve geri dönüştürülmesi, işçilerin sağlıklı ve adil şartlar altında çalışmasını sağlaması, etik değerlere uygun üretim yapması ve müşterilerin beklentilerine uygun ürünler sunması gerekmektedir.

Merko Group, faaliyet gösterdiği her sektörde üretim sistemlerinin ilerlemesine ve geliştirilmesine her zaman açık olmuştur. Bu nedenle, çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir uygulamaları destekleyip geliştirerek besleme, güçlendirme ve ilham verme sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Üretim faaliyetlerimizde kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanırken, sürdürülebilir bir çevre için hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarına saygı duyarak insan ve doğa uyumunun devamlılığına katkıda bulunmayı önemsiyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), diğer bir deyişle Küresel Amaçlar, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır. Bu 17 Amaç, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin başarılarının üzerine inşa edilmekte; bir yandan da diğer önceliklerin yanı sıra iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi yeni alanları içeriyor. Amaçlar birbiriyle bağlantılıdır; bir amaçta başarının anahtarı, birbiriyle ortak yönleri olan sorunları hep birlikte ele almaktır.

COVID-19, insanların çektiği acıları yayıyor, küresel ekonomiyi istikrarsızlaştırıyor ve dünya çapında milyarlarca insanın hayatını alt üst ediyor. Pandemi, derin eşitsizlikleri ortaya koyan ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve iklim değişikliğine ilişkin Paris Anlaşması'nda ele alınan başarısızlıkları tam olarak ortaya çıkaran, benzeri görülmemiş bir uyandırma çağrısıdır. 

Sustainable development goals

Olağan politikaların ve sosyal normların bozulduğu bu kriz anından yararlanan cesur adımlar, dünyayı Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine doğru yönlendirebilir. Bu, hem insanlar hem de gezegen için çalışan daha sürdürülebilir bir ekonomiye köklü bir sistemik geçiş için değişim zamanıdır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, daha yeşil, daha kapsayıcı ekonomilere ve daha güçlü, daha dirençli toplumlara yol açan bir toparlanma için hayati önem taşıyor.

Merko Group olarak Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma için 17 Küresel Hedefi destekliyoruz. Bu hedefler doğrultusunda çalışmaya kararlıyız.  

DAHA FAZLA DETAY İÇİN TIKLAYIN